Tilastot Statistik Statistics
Visualisointi Visualisering Visualisation
Uutta ja ajankohtaista Nytt och aktuellt Recent updates
Loading...

Ladataan tilastoaineistoa.

Suomen yleisten kirjastojen tilastot


Tervetuloa Suomen yleisten kirjastojen tilastojen visualisointiin. Visualisoinnin avulla voit tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin vuosina 1999-2020. Kaikkiin tilastoihin voi tutustua osoitteessa tilastot.kirjastot.fi. Palautetta ja kehittämisehdotuksia visualisointiin liittyen voi lähettää oheisesta linkistä. Tietosisällöt ja saavutettavuusseloste löytyvät täältä.

Welcome to the visualisation of the Finnish public library statistics. This visualisation tool helps you to explore the key parameters in the library statistics, and to view their change during years 1999–2020. All statistics can be viewed at tilastot.kirjastot.fi. Send feedback and development suggestions for the visualisation via this link.

Välkommen till visualiseringen av statistiken för de allmänna biblioteken! Med hjälp av visualiseringen kan du bekanta dig med nyckeltalen för biblioteken och hur nyckeltalen ändrats under åren 1999 – 2020. Du kan bekanta dig med alla statistikuppgifter på adressen tilastot.kirjastot.fi/sv-FI. Feedback och utvecklingsförslag som anknyter till visualiseringen kan du skicka via den här länken.

Valitse visualisointi:
Valitse tieto:
Valitse kunta/maakunta:
Vaihda vuotta: " "
Valitse kunta/maakunta:
Valitse tiedot:

Indeksi-vuosi:

Aseta indeksi-vuosi:

Uutta ja ajankohtaista

Nytt och aktuellt

Recent updates


1.4.2021.

Visualisointiin lisätty vuoden 2020 tilastotiedot.

Statistikuppgifterna för år 2020 har lagts till i visualiseringen.

Added statistics from the year 2020.


1.4.2020.

Visualisointiin lisätty vuoden 2019 tilastotiedot.

Statistikuppgifterna för år 2019 har lagts till i visualiseringen.

Added statistics from the year 2019.

9.4.2019.

Visualisointiin lisätty vuoden 2018 tilastotiedot.

Statistikuppgifterna för år 2018 har lagts till i visualiseringen.

Added statistics from the year 2018.

17.4.2018.

Visualisointiin lisätty vuoden 2017 tilastotiedot.

Statistikuppgifterna för år 2017 har lagts till i visualiseringen.

Added statistics from the year 2017.

29.3.2017.

Visualisointiin lisätty vuoden 2016 tilastotiedot.

Statistikuppgifterna för år 2016 har lagts till i visualiseringen.

Added statistics from the year 2016.

28.11.2016.

Uusi hakuominaisuus:
”Valitse tieto” –otsikon alla on hakulaatikko. Sitä klikkaamalla avautuu kartan päälle ponnahdusikkuna, jossa ovat listattuna kaikki tilastotiedot ja tunnusluvut aktiivisina hakulinkkeinä.

Ny sökegenskap:
Under rubriken ”Välj data” finns en sökbox. Om du klickar på den öppnar sig ovanpå kartan ett poppuppfönster, där det finns en lista över alla statistiska uppgifter och nyckeltal som aktiva söklänkar.

New search function:
Under title "Choose statistics" there is a searchbox. By clicking that you can open a popup window, which has all the statistics and key figures as active search links.

20.9.2016.

Lisätty uusina ominaisuuksina:
- Visualisointinäkymän verkko-osoite, jonka voi tallentaa ja jakaa.
- Yläpalkissa murupolun kohta "Visualisointi" nollaa aikaisemmat haut ja vie takaisin etusivulle.

Nya egenskaper som lagts till:
- Varje visualiseringsvy har en egen nätadress, som man kan spara och dela.
- Texten "Visualisering" i sökvägen i den övre balken nollar tidigare sökningar och för tillbaka till ingångssidan.

Added new features:
- All selections made in the visualisation are saved in the address bar and can be shared.
- By clicking "Visualisation" in the breadcrum trail in the upperbar you can deselect all selections and return to the frontpage.

10.5.2016.

Visualisointiin lisätty vuoden 2015 tilastotiedot.

Statistikuppgifterna för år 2015 har lagts till i visualiseringen.

Added statistics from the year 2015.

×