Loading...

Laddar statistik.

Statistik för de allmänna biblioteken i Finland


Välkommen till visualiseringen av statistiken för de allmänna biblioteken! Med hjälp av visualiseringen kan du bekanta dig med nyckeltalen för biblioteken och hur nyckeltalen ändrats under åren 1999 – 2014. Du kan bekanta dig med alla statistikuppgifter på adressen tilastot.kirjastot.fi/sv-FI. Feedback och utvecklingsförslag som anknyter till visualiseringen kan du skicka via den här länken.

Välj visualisering:
Välj data:
Välj kommun/landskap:
Byt år: " "

vers. 1.2.7

Välj kommun/landskap:
Välj data:
Skapa relationstal:

Indexår

Ställ in indexår: