Visualiseringen av statistiken för de allmänna biblioteken

I Windows kommer man till Microsofts PowerBI-rapportens innehåll undantagsvis med tangentkombinationen Ctrl+Fn+F6 och i MacOS med tangentkombinationen Command+Enter (öppnar hjälpmenyn).